Over ons

Tabitha woonzorg is een kleinschalig wooninitiatief te Ederveen.
In 2009 is Jacobien Jilderda, vanuit een directe zorgvraag, gestart met Tabitha woonzorg. Sindsdien is het uigegroeid tot een profesionale organisatie en is het een thuis geworden voor de vier bewoners.

Woonvorm

Tabitha is een zelfstandige woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Tabitha wil vanuit liefde en persoonlijke aandacht, zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit kan Tabitha bieden doordat het een zelfstandige woonvorm is, die zorg en begeleiding biedt in een kleinschalige vorm. Door deze kleinschaligheid van de woonvorm krijgen bewoners/logees direct een passend antwoord op hun (zorg)vragen.

Zorg

In de zorg en begeleiding staat de bewoner/logees centraal. Dit betekent o.a. dat de bewoner in staat wordt gesteld om deel te nemen aan de huidige samenleving waardoor zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Tabitha vind het belangrijk dat de bewoners/logees meer keuzevrijheid hebben binnen hun eigen mogelijkheden.

De zorgonderneemster en/of vaste werknemers zijn een vast aanspreekpunt voor de bewoners, familie en andere naast betrokkenen zodat er adequaat op zaken kan worden ingespeeld.

Identiteit

Tabitha werkt vanuit een christelijke identiteit. Dit betekent dat vanuit de Liefde van de Here Jezus er naar de bewoners gekeken wordt. Zodat de bewoner ervaart dat ze geliefd zijn en er ook mogen zijn zoals ze zijn. Ze zijn waardevol en zo gaat de begeleiding ook met de bewoner om.